Technische scan

Is uw spuitcabinetechniek helemaal in orde en up-to-date? Meten is weten!

Goed en winstgevend werken (en tegelijk aan geldende wet- en regelgeving voldoen) is een zaak van het grootste belang. Is uw spuitcabinetechniek helemaal in orde en up-to-date? Zijn er aanpassingen of verbeteringen noodzakelijk? U weet het precies na een Technische scan door de professionals van Spectrum Verf.

Inhoud technische scan:

  • Spuitcabine-meting (afzuiging)
  • Perslucht-meting
  • Controle mengkamer
  • Controle verfspuiten
  • Inventarisatie voorbewerking
  • ARBO-scan

Na de scan maken we zonodig een actieplan, om alle onderdelen helemaal goed én perfect op elkaar afgestemd te krijgen. De Spectrum Technische scan wordt gecompleteerd door een jaarlijkse houdbaarheidscontrole en weegschaalcalibratie.

Onze adviseurs: echte praktijkmensen

De Technische scan wordt uitgevoerd door Spectrum-adviseurs die optreden als uw persoonlijke begeleiders. Zij zijn: 
  • Afkomstig uit de praktijk (vaak zelf spuiter geweest);
  • Deskundig op het gebied van voorraadbeheer;
  • Professionals in bedrijfsadvisering.

Onze adviseurs staan u met raad en daad terzijde bij vragen over onderwerpen als acuut advies op de werkplek, het voorkómen van bedrijfsblindheid en het implementeren van regelmaat in werkprocessen. Zo blijven uw medewerkers scherp en uw resultaten strak!